מדרשת
אור השם

אור השם - יהדות וחסד
ע"ר 580637809

 
טלפון: 052-7672561   אימייל: m0527672561@gmail.com   כתובת:  רחוב הנורית 11/א בית שמש
תמונות
לתרומה
מן העיתונות
אתר המדרשה
המלצות
אור השם - יהדות וחסד ע"ר 580637809
מכתבי ברכה
מבנות המדרשה

Photos

Recommendations​
Appreciation from the
girls in the midrasha
From the newspaper
Midrasha website
To donate